(+31) (0) 181 416 177

Zaken doen in Turkije

Zaken doen in Turkije

Turkije biedt de buitenlandse investeerder een groot aantal kansen en mogelijkheden om zaken te doen:

 • Het land is strategisch aantrekkelijk gelegen in de nabijheid van Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa;
 • Sinds 1996 bestaat er een douane-unie met de Europese Unie waardoor er onder andere een vrij verkeer van goederen en een uniforme handelspolitiek ten opzichte van derde landen is.
 • Vrij (internationaal) verkeer van kapitaal, winsten, dividenden en salarissen;
 • Grote binnenlandse markt met 80 miljoen consumenten;
 • Moderne infrastructuur.

Advocatenkantoor Sepers heeft reeds vele bedrijven begeleid bij het oprichten van een vestiging in Turkije en bij de verdere stappen op de Turkse markt. De Nederlandse ondernemer die een vestiging in Turkije wil openen, staat voor een aantal belangrijke beslissingen. Dit zijn:

 • De oprichting en rechtsvorm van de onderneming;
 • De samenwerking met een Turkse partner (joint venture);
 • De vestiging in een vrijhandelszone;
 • De bescherming van intellectuele eigendomsrechten;
 • De subsidies van de Turkse overheid;
 • Het opstellen van een ondernemingsplan dat voldoet aan vormvoorschriften van het Turks ondernemingsrecht.

Denk ook aan het publiceren van de door de registeraccountant goedgekeurde jaarstukken op de website van de rechtspersoon.

Cultuur en zaken doen

Ook cultuurgebonden overwegingen spelen een essentiële rol bij het zaken doen en het behalen van commercieel succes in Turkije.

 • Heb oog voor het nepotisme, oftewel “the old boys network”, tegenwoordig bekend als netwerken. Niet kennis maar kennissen is macht.
 • Bedenk dat naast de formele economie er ook een informele economie bestaat. Ambtenaren geven veelal ieder een eigen interpretatie van de regelgeving.
 • Behoed u voor het gebruik van ja en nee. Wees niet belerend maar toon respect en begrip en breng uw standpunt “in bedekte termen” naar voren.

Een bankrekening openen in Turkije

Het is van essentieel belang om in Turkije een bankrekening te hebben als er periodieke betalingen zijn. Voor het openen van een rekening dient men persoonlijk bij de bank langs te gaan om formulieren in te vullen en enkele zaken te laten checken. Wilt u meer weten over het openen van een bankrekening in Turkije? Neem dan contact met ons op.

Kamer van Koophandel in Turkije

Zowel in Nederland als in Turkije vormt de Kamer van Koophandel de schakel tussen overheid en bedrijfsleven. De gegevens die uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden gehaald, vormen de leidraad voor het checken van informatie. Het is van groot belang de rechtsvorm van het bedrijf vast te stellen, omdat daarmee zakelijke risico’s worden uitgesloten. In tegenstelling tot de Kamer van Koophandel in Nederland biedt de Kamer van Koophandel in Turkije, haar diensten gratis aan.

Aansprakelijkheid

In Turkije geldt dat aandeelhouders aansprakelijk zijn voor bijvoorbeeld fiscale (preferente) vorderingen. Een aandeelhouder van een Limited Şirketi kent een bredere aansprakelijkheid dan een aandeelhouder in een Nederlandse of Belgische rechtspersoon (besloten vennootschap). Daarom is het van groot belang bij de inschrijving als aandeelhouder te controleren of zowel het besluitenboek als de vermelding bij de Kamer van Koophandel correct is weergegeven en of de preferente schulden zijn voldaan. Met andere woorden, de aansprakelijkheid is niet beperkt tot de waarde van de aandelen.

Wenst u meer informatie over onderstaande onderwerpen, neem dan contact met ons op:

 • Een eigen vestiging in Turkije;
 • De rechtsvorm van de Turkse vestiging;
 • Het besluitenboek;
 • Een joint-venture overeenkomst;
 • Hoe beperkt aansprakelijk is “beperkt” bij een Turkse Limited?
 • Belastingschulden en andere preferente schulden in Turkije;
 • Incasso in Turkije;
 • Verzekering en schadeafhandeling Turkije.