(+31) (0) 181 416 177

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht geeft aan welke regels van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen natuurlijke- en/of rechtspersonen. Of partijen nu bedrijfsmatig of privé zaken met elkaar doen, er is altijd wel sprake van een (mondelinge) overeenkomst. Denk aan een koop- of huurovereenkomst of handelsovereenkomsten (bijvoorbeeld distributie, franchise of agentuur). Deze overeenkomsten bepalen de (aard van de) onderlinge rechtsverhouding(en).

vernbintenissenrecht Advocatenkantoor Sepers

Afspraken duidelijk formuleren

Vaak worden de afspraken op papier gezet en/of kunnen er algemene voorwaarden gelden. Toch ontstaan in sommige gevallen geschillen over de vastgelegde afspraken. Het is daarom van belangrijk de afspraken duidelijk te formuleren.

Advocatenkantoor Sepers heeft ruime ervaring met het opstellen en screenen van de afspraken en algemene voorwaarden. Daarin hanteren wij het gezegde: voorkomen is beter dan genezen.