(+31) (0) 181 416 177

Terugkoopgarantie onroerend goed

Terugkoopgarantie onroerend goed

Het komt voor dat een verkoper schriftelijk verklaart dat hij/zij de woning of ander onroerend goed na verloop van een bepaalde periode terugkoopt, met de garantie dat dan de aanvankelijke koopprijs zal worden betaald. Met deze terugkoopgarantie dient men heel voorzichtig te zijn omdat deze in Turkije slechts rechtskracht heeft, dat wil zeggen via de rechter afdwingbaar is, indien deze voorwaarde is opgenomen in de notariële akte (art. 705 Turkse BW jo. 238 van het Turkse verbintenissenrecht).

Indien er sprake is van een persoon die de Turkse taal niet machtig is, zullen de documenten met een verklaring van de koper, dat de documenten hem/haar door een beëdigde tolk zijn uiteengezet, te worden ingediend. Voldoen de akten niet aan deze vereisten en blijkt dat de afspraken dus nietig zijn, dan kan het moeilijk worden om de betaalde koopprijs terug te ontvangen.