(+31) (0) 181 416 177

Tarieven

Tarieven Advocatenkantoor Sepers

De werkzaamheden van Advocatenkantoor Sepers worden verricht tegen een uurtarief dat afhankelijk is van het ervaringsniveau van de behandelende medewerker(s). De uurtarieven worden vooraf per opdrachtbevestiging medegedeeld. De werkzaamheden zullen aanvangen indien de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging in ontvangst is genomen en het gevraagde voorschot is voldaan.

Uw advocaat zal u altijd vooraf informeren over eventuele extra kosten. U kunt hierbij denken aan griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten van uittreksels, notariskosten, vertaal- en legalisatiekosten. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur met een specificatie van de verrichte werkzaamheden in tijd uitgedrukt en de eventuele kosten.

Rechtsbijstandverzekering

Met een rechtsbijstandsverzekering kunt u veelal zelf een advocaat kiezen bij een gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedure. U bent niet verplicht om gebruik te maken van de juristen/advocaten die bij de verzekeraar in dienst zijn. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van de vrije advocatenkeuze. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Intakegesprek

Advocatenkantoor Sepers biedt een intakegesprek aan waarin wordt besproken “of” en “onder welke voorwaarden” bijstand kan worden verleend. Indien u interesse heeft in een dergelijk oriëntatiegesprek, verzoeken wij u vooraf een korte uiteenzetting van uw vraag en/of geschil aan ons te zenden door middel van het invullen van het contactformulier, dan wel telefonisch contact op te nemen.