(+31) (0) 181 416 177

Onroerend goed

Onroerend goed Turkije: aankoop

De recente Turkse geschiedenis laat zien dat er momenten zijn waarin het verwerven van onroerend goed pieken en dalen vertoont, met name in toeristische gebieden. In de grote steden valt een dergelijke tendens niet waar te nemen. De urbanisatie gaat aldaar gestadig door.

In grote lijnen is verkrijging van het recht van eigendom van onroerend goed in Turkije gelijk aan het Nederlandse systeem met het grote verschil dat er in Turkije geen notaris aan te pas hoeft te komen.

Toegevoegde waarde van een notaris       

Cliënten menen nog wel eens op de kosten van rechtsbijstand te kunnen besparen door alles zelf te doen. De ervaring van Advocatenkantoor Sepers leert dat fouten snel zijn gemaakt in het traject. En dat goedkoop zo duurkoop wordt. Het zien “verdampen” van spaartegoeden kan een frustrerende constatering zijn. Wij adviseren altijd een jurist die terzake deskundig is te consulteren.

Een aantal aandachtspunten bij verwerven onroerend goed:

1- Notariële controle (zorgplicht) op de overdracht van onroerend goed

Anders dan in Nederland controleert de notaris de eigendomsoverdracht in Turkije niet. Dat betekent dat u er zelf voor moet waken dat de betaling en de overdracht goed verlopen.

2- Toegankelijkheid van kadastrale gegevens

In Nederland wordt de notariële akte in de daartoe bestemde openbare registers van het Kadaster ingeschreven. Deze registers bevatten feiten die betrekking hebben op de rechtstoestand van een onroerend goed, zoals hypotheken en eventuele beslagen die erop rusten.

Het “openbaar register” in Turkije is slechts toegankelijk voor belanghebbenden, d.w.z. eigenaren, advocaten en een beperkte groep ambtenaren die toegangscodes kennen.

3- Geen leveringsplicht van de verkoper

Het sluiten van een koopovereenkomst brengt naar Nederlands recht een leveringsplicht met zich mee. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kan men zich tot de Voorzieningenrechter wenden. In Turkije brengt het sluiten van een koopovereenkomst geen leveringsverplichting voor de verkoper met zich mee. Daar is de verkoper alleen tot levering verplicht, indien de “notariële akte tot toezegging van levering” is geregistreerd in het openbaar register.

Andere aandachtspunten kunt u opvragen bij Advocatenkantoor Sepers. Wij delen graag onze kennis.

 

 

#overdrachtsbelasting_Turkije #winstbelasting_Turkije #veiligkopeninturkije #investeren #onroerendgoed #terugkoopgarantie #haalbaarheidstoets #vorderinginturkije #incassointurkije #snelanalysekoopovereenkomst