(+31) (0) 181 416 177

Notariële legalisatie Turkije

Notariële legalisatie Turkije

Het Turkse recht schrijft voor dat ondernemers een aantal documenten periodiek (één keer per jaar) door een notaris moet laten legaliseren. Denk hierbij onder andere aan het kasboek en de documenten die samenhangen met de resultaten, zoals de balans en het register met de omvang van de productie. Deze notariële legalisatie dient te geschieden tussen 1 januari en uiterlijk 31 maart van het nieuwe jaar. Het belang van deze procedure heeft zowel fiscale- als aansprakelijkheidsaspecten. Ná de verplichte legalisatie kunnen geen correcties meer worden aangebracht.

Artikel 220 van de Turkse Invorderingswet verplicht o.a. de legalisatie van de navolgende stukken:

 • het kasboek;
 • het register waarin de inventaris staat omschreven;
 • het register waarin de bedrijfsactiviteiten staan omschreven;
 • het register waarin de verdiensten van de vrije beroepen zijn opgenomen;
 • het register met de agrarische activiteiten;
 • het register met de omvang van de productie;
 • de verlies- en winstrekening

Artikel 64 van het Wetboek van Koophandel schrijft dit voor ten behoeve van:

 • het kasboek;
 • het register waarin de inventaris staat omschreven;
 • het grootboek;
 • het besluitenboek;
 • het aandeelhoudersregister (bij een A.Ş. oftewel N.V.);
 • het register met de vermelding van de aandelen op naam.

Wilt u meer informatie over notariële legalisatie van de stukken van uw bedrijf in Turkije, neem dan contact met ons op.