(+31) (0) 181 416 177

Kosten van een procedure in Turkije

Kosten van een procedure in Turkije

Het is vast beleid om, alvorens de advocaat in Turkije opdracht te geven, de advocaat te verzoeken een offerte uit te brengen, waaruit de hoogte van de te berekenen kosten en het honorarium blijkt, hetgeen zoveel mogelijk met cliënt wordt besproken. Zo krijgt u inzicht in de kosten van een procedure in Turkije.

De Turkse advocaat zal, ook al is de opdrachtgever gevestigd buiten de Republiek Turkije, zijn honorarium belasten met 18 procent BTW. Zodra een zaak terzake onroerend goed in de executiefase komt, zullen de kosten van de door de rechtbank te benoemen taxateur moeten worden voldaan, alsmede de publicatiekosten.

Persoonlijke vordering van de advocaat


Een in Nederland onbekend fenomeen is dat de verliezende partij naast de proceskosten bij vonnis kan worden veroordeeld tot betaling van (extra) honorarium aan de advocaat van de andere partij. Dit is een persoonlijke vordering van de advocaat op de partij die veroordeeld is (artikel 164 Turkse Advocatenwet).

Dit bedrag dient bij de partij die veroordeeld is te worden verhaald en moet worden uitgekeerd aan de behandelend advocaat van de winnende partij. Dit bedrag terzake de toegewezen vergoeding komt echter niet toe aan cliënt. Dit bedrag staat volledig los van het overeengekomen honorarium en kan gezien worden als extra incentive voor de Turkse advocaat.