(+31) (0) 181 416 177

Incasso in Turkije

Incasso in Turkije

Als een debiteur gevestigd in Turkije de (betalings-)verplichtingen aan u niet nakomt, dient u rekening te houden met de regelgeving aldaar. Vaak wordt Advocatenkantoor Sepers in zo’n traject als onafhankelijke derde in een vroeg stadium ingeschakeld om, cliënten van advies te dienen bij de incasso.

Onze ervaring is dat veelal het beste en meest efficiënte resultaat wordt bereikt in goed overleg zonder tussenkomst van een rechter. Daarom is het belangrijk contact te onderhouden met de debiteur, zodat er indien mogelijk een regeling getroffen kan worden. Procederen is niet alleen kostbaar maar kan ook lang duren.

Sommatie en ingebrekestelling in Turkije

De debiteur zal naar Turkse wetgeving officieel op de hoogte dienen te worden gesteld van uw vordering. In de praktijk geschiedt dit door het uitschrijven van een sommatie en ingebrekestelling door de (lokale) notaris. Deze zal de stukken registreren en vervolgens exemplaar door de postbode laten betekenen  aan de schuldenaar.

Vervolgens staat de schuldeiser voor de keuze:

1) een bodemprocedure aanhangig te maken

2) het opstellen van een verzoek tot het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel tot betaling

Advocatenkantoor Sepers adviseert u graag welk pad tot de beste resultaten leidt.

Wilt u meer weten op welke wijze uw vordering in Turkije geïncasseerd kan worden? Bent u benieuwd naar bijvoorbeeld het leggen van een conservatoir beslag, bankgarantie of notariële schuldbekentenis? Heeft u zekerheden aangeboden gekregen van uw Turkse debiteur en wilt u weten of dit voldoende verhaalsmogelijkheden biedt? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Sepers.