(+31) (0) 181 416 177

Hollanda ile Ticaret

Ekonomi bakanlığından alınan verilere göre Hollanda, 22 milyar dolar ile Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Hollanda’nın Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımlardaki payı yüzde 15.8 seviyesinde. Türkiye’de 2 bin 711 Hollanda sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

Hollanda, Türkiye’de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırım tutarı içerisinde ilk sırada bulunmaktadır. Toplam yabancı sermayeli firma sayısı açısından da, Alman ve Ingiliz firmalardan sonra, Hollandalı firmalar üçüncü sırada gelmektedir.

Son yıllarda ve özellikle 2008 yılından beri, Hollandalı firmalar bazı ürünler için ‘outsourcing’ konusunda Türk firmalarını tercih etmeye başlamışlardır. Firmalar, metal ve plastik işleme sanayilerindeki yüksek kapasite, kalifiye işgücü ve düşük maliyet gibi kriterler ve coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’yi, Çin, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi geleneksel ‘outsourcing’ ülkelerine alternatif olarak görmekte ve tercih etmektedir.

Organik tarım ürünleri , bilinçli ve alım gücü yüksek tüketicilerin fazla olduğu Batı Avrupa ülkeleri ve dolayısıyla Hollanda için giderek büyüyen bir pazardır. Bu ürünler için, Türkiye’nin elverişli iklimi, üretim olanakları ve coğrafi yakınlığımız göz önüne alındığında, ihracata yönelik olarak yatırım ve üretim konusu dikkate alınmalıdır.

Türkiye Hollanda Arasındaki Anlaşma ve Protokoller

Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla imzalanan anlaşmalar aşağıda sunulmaktadır:

Anlaşmanın Adı İmza Tarihi
Ticaret ve Ödeme Anlaşması 06.09.1949
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu (KEK) Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi 24.01.1985
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 27.03.1986
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 27.03.1986
Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Veterinerlik Anlaşması 24.05.1995
Tarım ve Kırsal Politikalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 21.09.2000
Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 03.10.2000
Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması 17.04.2003
Gümrükler Alanında İdari Yardım Anlaşması 18.08.2005

 

Türkiye’den Hollanda’ya yatırım

Türkiye’den yurtdışına 15 yıl içerisinde 37 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Bu miktarın 21 milyarlık kısmı sanayi yatırımlarından oluşurken, Hollanda yatırım yapılan ülkeler arasında başı çekti. Hollanda’ya 10 milyar 21 milyon dolar yatırım yapıldı.

Sektörel bazda bakıldığında, Türk sanayiciler yurtdışında en fazla tekstil, gıda ve metalik olmayan mineraller (cam-çimento- mermer işleme) sektörlere ilgi gösterdi.

 

Hizmetlerimizden faydalanın

Sepers Avukatlık Bürosu, geçen yıllar içerisinde hem Türkiye hem Hollanda hem de Avrupa Birliği içerisinde bir danışmanlık noktası haline gelmiştir.Özellikle Hollanda ile Türkiye arasında her geçen gün daha da gelişen ilişkiler son derece içerikli ve üzerinde durulması gereken hususları da beraberinde getirmiştir.

Sepers Avukatlık Bürosu olarak amacımız, Avrupa pazarında faaliyet gösterecek Türk müşterilerimize, şirket kuruluşlarında, ticari sözleşmelerinin hazırlanışında, doğabilecek ihtilafların önlenmesinde veya çözümünde eksiksiz ve kaliteli bir hizmet sunmaktır.