(+31) (0) 181 416 177

Gerechtelijk bevel tot betaling

Gerechtelijk bevel tot betaling

Een simpele wijze om een vordering op een (rechts)persoon in Turkije te incasseren is het sturen van een gerechtelijk bevel tot betaling. Deze mogelijkheid bestaat naast de sommatie, ingebrekestelling en het betekenen van een dagvaarding.

Door tussenkomst van het Directoraat van de Deurwaarderij in Turkije wordt aan de schuldenaar een verzoek tot afgifte van een gerechtelijk bevel tot betaling betekend. Hierin staat een termijn waarbinnen de schuldenaar dient te betalen of schriftelijk kenbaar dient te maken verweer te zullen voeren.

In Nederland kende men tot 1 januari 1984 een soortgelijke procedure. Toen betroffen de verordeningen niet meer dan 1.500,– gulden. Het Turkse recht kent met betrekking tot een gerechtelijk bevel tot betaling geen maximum, zodat deze weg als goedkoop en effectief kan worden beschouwd. Tenzij de gedaagde partij, de schuldenaar, verweer gaat voeren.