(+31) (0) 181 416 177

Executoriaal beslag in Turkije

Executoriaal beslag in Turkije

Nadat een vordering door de rechter is toegewezen, het vonnis door de deurwaarder betekend en de veroordeelde partij niet voldoet aan hetgeen de rechter in zijn vonnis heeft bepaald, kunnen er executoriale maatregelen worden getroffen (onder andere executoriaal beslag). Ook al gaat de wederpartij in hoger beroep dan nog kan de executie doorgaan, tenzij in het vonnis expliciet is bepaald dat het hoger beroep de tenuitvoerlegging opschort.

 

Onroerend goed en beslag

Draait het in het beslag om onroerend goed, dan zal de deurwaarder op verzoek van de behandelend Turkse advocaat een aantekening in het openbaar register laten maken. Het beslag blijft één jaar geldig. Binnen deze termijn dient de openbare verkoop plaats te vinden. Anders vervalt het beslag. Tenzij er verzocht is om verlenging van de termijn.

Meer informatie omtrent executoriaal beslag in Turkije? Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.