(+31) (0) 181 416 177

Erfrecht in Turkije

Erfrecht in Turkije

Wat gebeurt er met uw huis of ander vermogen in Turkije als u komt te overlijden? Wat dienen de erfgenamen te doen? Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt veel kijken. Denk aan het verkrijgen van een ‘verklaring van erfrecht’, schulden van de erflater en termijn van verwerpen erfenis, enzovoorts. En dan hebben we het nog niet gehad over de fiscale gevolgen van een nalatenschap en de boedelbeschrijving.

Vragen over erfrecht in Turkije? Dan bent u bij Advocatenkantoor Sepers aan het juiste adres.

Uitgangspunt van het Turkse recht

Het Turkse recht kent een wet waarin is bepaald welk recht van toepassing is indien zich gevallen voordoen met internationale aspecten, de zogenaamde Regels terzake het Internationale Privaatrecht. Uitgangspunt hiervan is dat het recht van het land waar de nalatenschap zich bevindt, altijd dwingend van toepassing is.

In Turkije dient onder andere:

  • een beschrijving te worden gemaakt van de nalatenschap;  ook wel boedelbeschrijving genoemd.
  • vastgesteld te worden wie de erfgenamen zijn in een verklaring van erfrecht.

Verdeling nalatenschap

Bij de vaststelling van de erfgenamen zal worden gekeken naar de (bloedverwanten) van de erflater en of hij/zij gehuwd was ten tijde van het overlijden. Is dit laatste niet het geval, dan erven de kinderen de gehele nalatenschap.

Indien de erflater wel gehuwd was dan is de verdeling van de nalatenschap als volgt:

Erfgena(a)m(en)

Breukdeel erfgena(a)m(en) Breukdeel echtgeno(o)t(e)
1. Afstammelingen (kinderen) van de erflater Drie-vierde deel (3/4) Één-vierde deel (1/4)
2. Ouders van de erflater De helft (1/2) De helft (1/2)
3. Broers en zussen van de erflater De helft (1/2) De helft (1/2)
4. Grootouders van de erflater en diens kinderen Één-vierde deel (1/4) Drie-vierde deel (3/4)
5. Nummer 1 t/m 3 ontbreekt De gehele nalatenschap

De nalatenschap van iemand die geen (wettelijke) erfgenaam heeft, komt toe aan de Turkse Staat, tenzij er een testament is opgemaakt.

Verklaring van erfrecht

Turkse staatsburgers kunnen een ‘verklaring van erfrecht’ laten opstellen door een Turkse notaris (alle erfgenamen moeten hiermee dan wel instemmen) of de kantonrechter in Turkije. Indien één der gerechtigden een buitenlandse nationaliteit heeft, is slechts de kantonrechter bevoegd.

Wilt u meer weten over erfrecht in Turkije? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Sepers.