(+31) (0) 181 416 177

Conservatoir beslag in Turkije

Conservatoir beslag leggen in Turkije

Hoe gaat een beslagprocedure in Turkije in zijn werk? Allereerst worden alle juridisch relevante gegevens verzameld en aan de procesadvocaat in Turkije, vertaald in het Turks,  ter hand gesteld. Hierna zal deze een beslagrekest opstellen en de noodzakelijke stukken daaraan toevoegen. De rechter kan besluiten dat 15 procent van het belang van de vordering ter meerdere zekerheid onder de Rechtbank dient te worden gestort. De rechter verstrekt het verlof terzake de beslaglegging.

Beslag op onroerend goed

Wanneer conservatoir beslag wordt gelegd op onroerend goed, dan zal de rechter het besluit hiertoe naar de directeur van het Openbaar Register waar het onroerend goed is gelegen.

De directeur zal een aantekening van het besluit in het Register maken. Hierna zal hij dit schriftelijk bevestigen aan de verlof verlenende rechter. Na ontvangst zal de rechter de bevestiging in het procesdossier van de Rechtbank voegen.

Na deze handelingen kan de Turkse advocaat hier kennis van nemen en de vordering de rechter ter beoordeling voorleggen (de eis in de hoofdzaak).

Wenst u meer informatie over het leggen van conservatoir beslag in Turkije, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen en/of een afspraak maken.

Bevoegdheid van de Nederlandse advocaat in Turkije

Indien u de Turkse taal niet machtig bent, of niet thuis bent in het Turkse recht, dan begeleiden en adviseren wij u graag. De medewerkers van Advocatenkantoor Sepers zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste wetgevingen die in Turkije gelden. Diverse medewerkers van ons kantoor zijn de Turkse taal in woord en geschrift machtig zodat dit geen barrière vormt.

Een Nederlandse advocaat in Turkije is daar slechts bevoegd een (juridisch) adviserende rol in te nemen. Advocatenkantoor Sepers werkt daarom al jaren nauw samen met verschillende betrouwbare en deskunige advocaten in Turkije.