(+31) (0) 181 416 177

Boşanma Kararının Tanınması

Boşanma Kararının Tanınması

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 27.maddesine yapılan eklemeye göre,Yurtdışında adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya,  evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilecektir.

BİRLİKTE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU 

Yurtdışındaki adli mercilerin verdikleri kararlar kapsamında boşananların durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye’de nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise mevcut düzenleme kapsamında yurtdışında verilen boşanma kararları için Türkiye’de tanıma-tenfiz davası açılması gerekecektir.

TANIMA – TENFIZ

Eğer Hollanda’da boşandığınız eşiniz ile birlikte sahsen veya vekiliniz aracılığı ile başvuru yapamıyorsanız o taktirde Hollanda’da aldığınız boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmanız gerekecektir.

Yeni düzenleme şartlarına uymayanlar için, Hollanda mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararı Türk mahkemelerinde tanıma tenfiz yolu ile kabul edilmedikçe veya yeniden açılacak boşanma davasından çıkacak karar kesinleşmedikce taraflar Türkiye’de boşanmış sayılmayacaklardır.

Böyle bir durumun doğurabileceği olası sakıncalar ;

  • Hollanda’da boşanmış olmalarına karşın taraflar Türkiye’de halen evli olarak gözükeceklerdir
  • Taraflardan birinin vefatı halinde miras hukuku açısından ciddi sıkıntılar çıkacaktır.
  • Taraflardan birinin Türkiye’de tekrardan evlenmek istemesi halinde bu mümkün olmayacaktır.
  • Sosyal Güvenlik Kanunu açısından zorluklar yaşanacaktır
  • Bankalarda özellikle de kredi ve ipotek başvurularında sorun çıkaracaktır.

Taraflardan biri, Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet yeri mahkemesinde, etmiyor ise Istanbul, Ankara veya Izmir mahkemelerinden herhangi birinde Tanıma Tenfiz davası açılabilir.

Türkiye’de alınmış boşanmas kararı Hollanda adli makamlarınca tanınmakta, bir kaç formalitenin yerine getirilmesi kaydıyla Hollanda Nüfus Kayıtlarına işlenmesi mümkün olabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.