(+31) (0) 181 416 177

Kosten verblijfsvergunning Turkije

kosten verblijfskosten Turkije 2018

Kosten Verblijfsvergunning in Turkije

ln vervolg op de publicatie ‘Verblijfsvergunning aanvragen voor Turkije‘ volgt in dit artikel relevante aanvullende informatie. De verblijfsvergunning zal worden verstrekt nadat de aanvraag digitaal (als pdf-bestand te downloaden onderaan dit artikel) is ingediend en de betrokken persoon is verschenen op het Provinciale Directoraat van Migratie Management. De kosten van de verblijfsvergunning zijn afhankelijk van uw nationaliteit.

U krijgt op het directoraat van de ambtenaar een tweetal facturen die direct per kas in Turkse Lira betaald dienen te worden. Vervolgens krijgt u een gestempelde editie mee van uw aanvraag voorzien van handtekeningen alsmede een betaalbewijs. Deze documenten dient u bij zich te dragen tijdens uw verblijf, deze vormen uw verblijfstitel.

Uw definitieve verblijfsvergunning wordt per aangetekende post toegezonden. In afwachting van de ontvangst hiervan mag u Turkije verlaten. Als u binnen vijftien dagen weer terug komt in Turkije, kunt u op vertoon van deze documenten Turkije zonder toeristenvisum opnieuw binnenkomen.

Wanneer wordt de verblijfsvergunning toegezonden?

Volgens wet zal de aanvraagprocedure in maximaal 90 dagen zijn afgerond. Deze 90 dagen starten op de dag dat de bevoegde autoriteiten alle informatie en documenten hebben ontvangen om de aanvraag te doen. Mocht de periode van 90 dagen worden overschreden, dan wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gesteld.

In de praktijk bereiken ons berichten dat de verblijfsvergunning gemiddeld binnen zes weken na het indienen van de aanvraag per post is ontvangen.

Kosten van de verblijfsvergunning

Het kostenplaatje van de verblijfsvergunning valt uiteen in twee delen: kosten voor de uitgifte/toezending van de kaart en kosten van de verblijfsvergunning, deze laatsten verschillen per land van herkomst.

Er zijn vaste lasten voor de uitgifte van de kaart die voor iedereen gelijk is. Voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op 72 Turkse Lira.

Voor Nederlanders zijn de kosten voor de verblijfsvergunning als volgt:

Een bedrag van 25 Amerikaanse Dollars voor de eerste maand en vervolgens 5 Amerikaanse Dollars voor elke opvolgende maand. Als u de verblijfsvergunning aanvraagt voor 1 jaar, dan dient u 80 Amerikaanse Dollars te betalen, als u het aanvraagt voor 2 jaar dan kost het u 140 Amerikaanse Dollar.

Voor Belgen zijn de kosten voor de verblijfsvergunning lager:

Een bedrag van 9 Amerikaanse Dollars voor de eerste maand en vervolgens 2,5 Amerikaanse Dollars voor elke opvolgende maand.

Hoewel de kosten in Amerikaanse Dollars zijn vastgesteld, moet er met Turkse Lira’s worden betaald. De wisselkoers geldt van de dag van betaling.

Verlengen van de verblijfsvergunning

Als u de verblijfsvergunning wilt verlengen, raadt men aan dit 60 dagen voor het verlopen van uw huidige verblijfsvergunning te doen en ieder geval voor de einddatum van uw huidige verblijfsvergunning.

Vanaf 26 juli 2018 geldt in 66 provincies dat de aanvraag voor de verlenging van een verblijfsvergunning op de lokale kantoren na afspraak en op vertoon van de juiste documenten kan worden gerealiseerd.

Helaas geldt voor vijftien provincies het systeem nog altijd dat de aanvraag online dient te worden gedaan en dat de documenten vervolgens per aangetekende post binnen vijf werkdagen moeten worden toegezonden. De vijftien provincies waar dit voor geldt zijn de volgende in alfabetische volgorde:

 

·         Adana

·         Ankara

·         Antalya

·         Aydın

·         Bursa

·         Gaziantep

·         İstanbul

·         İzmir

·         Kayseri

·         Kocaeli

·         Mersin

·         Muğla

·         Samsun

·         Şanlıurfa

·         Tekirdağ

 

Ter afsluiting

Het aanvragen van een verblijfsvergunning is voor huiseigenaren relatief eenvoudig. De levertijd is echter aanzienlijk. Als u niet in Turkije bent als de definitieve verblijfsvergunning wordt afgeleverd, dan blijft deze post maximaal 45 dagen voor u aanwezig op het lokale postkantoor. Hierna worden de documenten teruggestuurd. Hoewel de wetgeving op dit punt onduidelijk is, blijkt in de praktijk dat in dat geval de aanvraag opnieuw dient plaats te vinden (en alle kosten moeten dan opnieuw worden gemaakt).

Als u acht jaren achtereen een verblijfsvergunning heeft gehad en het merendeel van de tijd in Turkije heeft verbleven, dan komt u bovendien in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. Hiervoor gelden echter strenge eisen.

Het is heel praktisch om een verblijfsvergunning voor Turkije te hebben. Immers, een auto op eigen naam laten registreren is alleen mogelijk met een verblijfsvergunning. Hetzelfde geldt voor een telefoonabonnement of een internetaansluiting. Als u meer dan zes maanden achtereen in Turkije verblijft, dient u wel uw Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Turks rijbewijs, anders bent u in overtreding. Hiervoor kunt u hoge boetes krijgen en bent u bovendien niet verzekerd door het ontbreken van een geldig rijbewijs.

Tot mei 2016 was er een artikel in de wet opgenomen dat uw verblijfsvergunning automatisch zou komen te vervallen wanneer u meer dan 120 dagen buiten Turkije zou verblijven. Deze regel is geschrapt. Als u echter een permanente verblijfsvergunning wilt gaan aanvragen, zal er strikt gekeken gaan worden naar de periode waarin u fysiek in Turkije heeft verbleven.

Kiest u ervoor om permanent naar Turkije te komen, dan dient u goede informatie in te winnen over uw ziektekostenverzekering en de dekking hiervan. Als u niet meer woonachtig bent in Nederland, kunt u geen ziektekostenverzekering via Nederland afsluiten (met uitzondering van enkele zeer kostbare alternatieven).

Het online-systeem loopt met enige regelmaat “vast”. Dit zorgt voor grote ergernis en stress. Er zijn advieskantoren die tegen vergoeding u behulpzaam kunnen zijn bij de aanvraag.

Door de centrale behandeling van de aanvraag van verblijfsvergunningen wordt willekeur door lokale ambtenaren voorkomen. De wetgeving is relatief duidelijk, echter aan veel veranderingen onderhevig. Wij hebben geprobeerd alle actuele veranderingen op te nemen in dit artikel.

Dit artikel is geschreven door drs. Esmeralda Sepers, Turkologe en sinds 2001 actief als makelaar voor Esmare Turkey. Het artikel is tevens gepubliceerd op de website van belangenorganisatie Mondi.

webmaster

Comments are closed.