(+31) (0) 181 416 177

Scheiden van een (voormalige) Turkse staatsburger

Erkenning van uw vonnis of procederen in Turkije

Echtscheiden Turkije: erkenning of procedure

Was u getrouwd met een Turkse staatsburger, of heeft of had u (ooit) de Turkse nationaliteit, dan bent u in Turkije niet gescheiden na uw Nederlandse vonnis. Het blijkt in de praktijk namelijk nog niet mogelijk om dit vonnis in te schrijven.

Erkenning van echtscheidingsvonnissen binnen de Europese Unie

Echtscheidingsvonnissen worden wel binnen de Europese Unie erkend. Immers, deze is door een Nederlandse rechter uitgesproken en er zijn duidelijke afspraken gemaakt vanwege het grote persoonlijke belang dat in dit soort kwesties speelt. Overigens bestaat er tussen Duitsland en Turkije een regeling, waardoor echtscheidingsvonnissen over en weer worden erkend.

Voorkom bigamie of een ongewilde erfenis

Wilt u opnieuw trouwen, dan bent u hierdoor naar Turks recht een bigamist. Ook erfrechtelijk kan dit ongewenste situaties doen ontstaan, immers zolang het huwelijk in Turkije bestaat, geldt het  Turkse erfrecht voor beide (oorspronkelijke) echtelieden.

De enige manier waarop u dit kunt voorkomen, is het starten van een echtscheidingsprocedure in Turkije ofwel erkenning vragen van het Nederlandse vonnis bij de Turkse rechter. Zodra de echtscheiding in Turkije is gerealiseerd bent u pas weer “ vrij”. Een kostbare en vaak langdurige aangelegenheid.

Aangepaste wetgeving leidt niet tot oplossing in de praktijk

Het zag ernaar uit dat in deze zeer ongewenste en complexe situatie de Turkse wetgever op 29 april 2017 verandering had aangebracht (zie: ook mijn eerdere artikel: https://advocatenkantoorsepers.nl/2017/05/08/turkije-erkent-eindelijk-echtscheidingen/).

Deze wetgeving is van kracht geworden door de publicatie in de daartoe aangewezen Staatscourant. Edoch, de nieuwe regelgeving kon niet worden ‘uitgevoerd’, omdat de manier waarop deze in Turkije dient te worden verwerkt, niet was geregeld.

De aanvullende regelgeving is vervolgens op 7 februari 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Ik verwijs naar het bijgaande artikel: https://advocatenkantoorsepers.nl/echtscheidingsbeschikking/

De indruk die werd gewekt, dat de erkenning van een Nederlands echtscheidingsvonnis zonder veel formaliteiten kon worden verwerkt is onjuist. De ambtenaren die belast zijn met de verwerking hebben geen nadere instructies ontvangen en zo is het tot op de dag van vandaag nog steeds.

Tenslotte

Men kan het “druk druk” hebben met andere activiteiten. Het persoonlijke belang van de betrokkenen zou meer prioriteit kunnen hebben. Klaarblijkelijk zijn er echter belangrijkere zaken! Is ‘men’ zich wel bewust van de kosten die in Turkije gepaard gaan met een erkennings-, dan wel echtscheidingsprocedure?

Het bovenstaande heeft slechts betrekking op de huwelijkse staat. De nevenvorderingen, zoals onder meer alimentatie voor de kinderen en/of ex-partner, boedelscheiding, verdeling van pensioenrechten, wie er voor de kinderen zorgt, vallen niet onder dit onderwerp.

 

webmaster

Comments are closed.