(+31) (0) 181 416 177

Hacizli mal: değişiklikler

Vergi Kanunları ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik içeren Kanunun onaylandı.  

haczedilen mal

haczedilen mal

Vergi Kanunları ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik içeren Kanunun Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kanun ile amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor.  Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak  tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki  hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:

  • Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması.
  • Hacizli mala  biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil  dairesine ödenmesi.
  • Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi.
  • Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi.

 

Haczin kaldırılması

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten  itibaren 3 ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı  açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı  davalar mahkemelerce incelenmeyecek.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

webmaster

Comments are closed.