(+31) (0) 181 416 177

Mediation conflictoplossing in het Turkse recht

Alles op een rij via mediation in Turkije

Alles op een rij middels mediation

De laatste jaren is men steeds meer de voorkeur gaan geven aan alternatieve methodes van conflictoplossing bij civielrechtelijke geschillen. Er bestaan diverse methodes om tot oplossing van geschillen te komen. De belangrijkste daarvan is mediation. In Nederland is mediation is alle gevallen een vrijwillige keuze van partijen. Conflictoplossing in Turkije op deze wijze is soms verplicht.

Mediation is een manier van conflictoplossing die plaatsvindt onder toezicht van een onafhankelijke en onpartijdige derde. Deze persoon is de mediator.  Het is een werkwijze waarmee op een snelle manier resultaat kan worden geboekt tegen lagere kosten dan via het alternatief van een rechtsgang.

Mediation is ingevoerd in het Turkse rechtssysteem. De Wet Mediation in Civielrechtelijke Geschillen (Wet nummer 6325 d.d. 22 juni 2012) en de algemene maatregel van bestuur d.d. 26 januari 2013 hebben dit mogelijk gemaakt.

Blijkens artikel 1, lid 2 van Wet nummer 6325 is mediation slechts geschikt voor privaatrechtelijke geschillen die voortkomen uit kwesties en procedures waarover partijen vrijelijk kunnen beschikken. Dit geldt ook wanneer die een buitenlands element bevatten.

Indien de mediation erin resulteert dat partijen tot overeenstemming komen, dan wordt een overeenkomst opgesteld. Deze dient door partijen en de mediator te worden ondertekend.

Zij kunnen zich tot de rechtbank wenden met een verzoek betreffende de uitvoerbaarheid van de overeenkomst.  Is de overeenkomst tot stand gekomen voordat een procedure is ingesteld, dan wordt dat verzoek ingediend bij het kantongerecht in civiele zaken waaronder de mediator ressorteert. Deze wijze van conflictoplossing leidt tevens tot een minder grote werkdruk bij de rechtbanken in Turkije.

Komt de overeenkomst tot stand terwijl een zaak aanhangig is, dan wordt het verzoek ingediend bij de rechtbank die de zaak behandelt.

Mediators in Turkije zijn altijd advocaten. Ons kantoor heeft een ruim netwerk van professioneel opgeleide mediators. Wilt u de mogelijkheden van het oplossen van een conflict in Turkije via een mediator bewerkstelligen? Neem contact op.

webmaster

Comments are closed.