(+31) (0) 181 416 177

Uitwisseling van fiscale gegevens tussen Turkije en Nederland

Nederland behoort tot één van de eerste landen waar het ‘Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden” in werking is getreden, t.w. op 1 februari 1997. Dit verdrag heeft o.a. als doel om ontgaan van belasting en belastingontduiking op internationaal niveau tegen te gaan. Wanneer worden fiscale gegevens uitgewisseld tussen Nederland en Turkije?

De ontwikkeling van het internationale verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten vergrootte de mogelijkheden van ontgaan van belasting en belastingontduiking, waardoor behoefte ontstond voor internationale samenwerking tussen belastingautoriteiten. Binnen het strafrecht is er reeds een jarenlange samenwerking.

Turkije werd op 3 november 2011 partij bij het Verdrag, doch was nog niet overgegaan tot ratificatie waardoor dit (lees: het Verdrag) in Turkije niet in werking was getreden.

Een paar dagen geleden, t.w. op 20 mei 2017, heeft in de Staatscourant van de Republiek Turkije een publicatie plaatsgevonden, waarin wordt medegedeeld dat het Verdrag op 3 mei 2017 is geratificeerd en vanaf de datum van publicatie (20 mei 2017) in werking is getreden.

 

Wat houdt deze uitwisseling van fiscale gegevens in?

Het is thans mogelijk dat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije, op verzoek, uitwisseling van inlichtingen plaatsvindt, die betrekkingen hebben op bepaalde personen of transacties.

Turkije heeft echter een aantal voorbehouden gemaakt. Zij zal namelijk géén inlichtingen verstrekken over:

  1. belastingen op onroerend goed;
  2. erfbelasting (successieheffingen);
  3. motorrijtuigenbelastingen;
  4. premies of bijdragen voor de sociale zekerheid;
  5. lokale heffingen.

De informatie die wèl, op verzoek, zal worden gedeeld, is: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Tevens zal in bepaalde gevallen sprake zijn van spontane uitwisselingen van inlichtingen, dus zonder voorafgaand verzoek, althans dat is het streven.

Een ander belangrijk onderdeel is dat Turkije heeft bepaald geen informatie te zullen verstrekken met terugwerkende kracht. Dit betekent dat de verstrekte inlichtingen slechts betrekking zullen hebben op de periode vanaf 20 mei 2017.

Welke gevolgen de inwerkingtreding van het Verdrag zullen hebben, is thans moeilijk in te schatten. De toekomst zal het leren.

Brielle, 24 mei 2017

fiscale gegevens

webmaster

Comments are closed.