HomeAdvocatenkantoor Sepers is gevestigd te Brielle en heeft een nevenvestiging in Istanbul. Ons kantoor is - zowel in Nederland als in Turkije - meer dan 30 jaar actief in het begeleiden, adviseren en bijstaan van particulieren, ondernemers en overheidsinstanties op onder andere de navolgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht, Erfrecht, Goederenrecht (Onroerend Goed), Handelsrecht, Internationaal Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Verbintenissenrecht en Vennootschapsrecht. 

De taal van beide landen wordt zowel verstaan, 
begrepen als gesproken!

De adviespraktijk in Turkije richt zich in het bijzonder op het Nederlandse en Turkse bedrijfsleven, alsmede op het begeleiden bij de verwerving van het recht van eigendom in Turkije. Ook vragen die samenhangen met Turks erfrecht worden regelmatig behandeld.

Het procederen aldaar is in handen van lokaal geselecteerde advocaten. Wij hebben een breed advocatennetwerk opgebouwd. De geselecteerde advocaat aldaar zal graag uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen.

Theoretische kennis is niet het allerbelangrijkste! Een probleemgevoelig inschattingsvermogen van de feiten die worden aangedragen geeft mede de doorslag om een positieve waarde toe te voegen aan de situatie waarmee de cliënt wordt geconfronteerd.

Op deze website vindt u informatie over ons kantoor, de rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn en actuele juridische ontwikkelingen.

  

Uw advocaat in Nederland & adviseur in Turkije.

VERTROUW OP ONZE KENNIS EN ERVARING!